JAいわて花巻

花巻農業協同組合公式ホームページ

ホーム > 営農・生活 > 生活共同購入

営農・生活Farming / Livelihood

生活共同購入

安全・安心・環境保全に配慮したAコープ商品を主とする共同購入運動の展開と各地域の特産品および加工品の消費拡大を目指し、役職員一体となった地産地消運動に取り組んでいます。